Żyrafia Osada

Żyrafia Osada Empatyczna Szkoła Domowa została założona przez Fundację Gdańska Strefa Porozumienia (dawniej Fundację Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy), jako jej projekt statutowy. Obecnie podmiotem zarządzającym szkołą jest Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom.

Miejsce stworzone z potrzeby niesienia w świat idei Porozumienia bez Przemocy. Kadra szkolna jest odpowiednio przeszkolona do porozumiewania się w języku empatii z dziećmi, rodzicami i ze sobą nawzajem. Odpowiednie narzędzia, które daje NVC takie jak mediacje czy kręgi naprawcze dają nauczycielom dobrą przestrzeń do nawiązywania relacji i rozwiązywania konfliktów.

Szkoła w swoich założeniach wskazuje na indywidualne podejście do każdego ucznia – traktowanie dzieci z podmiotowym podejściem zarówno pod względem edukacyjnym, jak i na poziomie emocjonalnym. Dla nas, jako twórców szkoły każda dziedzina życia jest istotna: z taką samą pasją pokazujemy dzieciom elementy sztuki, plastyki, techniki, matematyki czy języka polskiego. Indywidualne traktowanie każdego z dzieci rodzi ich zaufanie do kadry, a co za tym idzie oddaniem i fantastyczną atmosferą.

System edukacyjny Żyrafiej Osady opiera się na Metodzie Projektu, która od drugiej połowy XX wieku funkcjonuje w Europie. Stosowana przez nas metodologia  została m.in. wprowadzona jako systemowe rozwiązanie na wszystkich szczeblach edukacji w Finlandii.

Trzecim filarem jest podejście do swobodnej zabawy dzieci. W odczuciu twórców szkoły swobodna zabawa, która odbywa się zwłaszcza na świeżym powietrzu jest kwintesencją przygotowania dzieci do życia dorosłego. Przygotowuje ich do świadomości swoich naturalnych predyspozycji w pracy w grupie, udoskonala umiejętności współpracy oraz buduje poczucie wartości.

Więcej o założeniach szkoły możecie dowiedzieć się na: www.zyrafiaosada.pl