Studium Integracji pozawerbalnych kanałów komunikacji

W sobotę rozpoczęliśmy innowacyjny cykl warsztatowy pogłębiający kontakt i z relacje z ciałem wykorzystujący jako bazę Porozumienie bez Przemocy. Bazujemy na: Nonviolent Communication NVC, Focusing, Mindfulness, zagadnienia z zakresu neurobiologii, Movement Medicine, BodyNVC oraz ruch autentyczny.