Historia powstawania NVC – wywiad z Marshallem Rosenbergiem (część I)