Marshall Rosenberg

W czasie, gdy złość i przemoc zdominowały zachowania ludzi, Marshall Rosenberg daje nam narzędzie do tworzenia pokoju poprzez język i komunikację.

Arun Gandhi

mbr4_bethbanning

Marshall B. Rosenberg (ur. 1934 – zm. 2015) człowiek, który miał wizję i odwagę, aby zgodnie z tą wizją żyć. Twórca Nonviolent Communication (NVC) – Porozumienie bez Przemocy (PBP). Psycholog kliniczny o ogromnym doświadczeniu praktycznym. Mediator. Ojciec czwórki dzieci. Nauczyciel. Mistrz. Dla wielu po prostu Marshall.  Wierzył i doświadczył, że życie w harmonii i innymi i z samym sobą jest możliwe. I wierzył, że możliwa jest zmiana społeczna, że świat może iść w stronę pokoju, współpracy, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Jego dzieciństwo naznaczyło wybór drogi zawodowej. Wychowywał się na przedmieściach Detroit. Był świadkiem zamieszek na tle rasowym, sam też doświadczył przemocy ze względu na pochodzenie (był synem rosyjskich emigrantów żydowskiego pochodzenia). Przekonał się wówczas, „że imię może być równie niebezpieczne jak kolor skóry”. I jak twierdził, od tamtego czasu próbował sobie odpowiedzieć na dwa pytania:

Co prowadzi ludzi do zachowań nacechowanych przemocą w stosunku do drugiego człowieka?

Co pozwala ludziom, nawet w trudnych dla nich okolicznościach, pozostać współczującym i rozumiejącym?

Te pytania prowadziły go dalej. Wybrał studia psychologiczne, a w 1961 roku otrzymał tytuł doktora psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Wisconsin-Madison. Był uczniem i pracownikiem profesora Carla Rogersa. Na podstawie jego humanistycznej spuścizny, a zwłaszcza badań elementów składowych wzajemnie pożytecznych związków między ludźmi oraz swoich własnych doświadczeń i obserwacji – próbując odpowiedzieć sobie na nurtujące go od dzieciństwa pytania – uznał że język, sposób myślenia i formy wzajemnego porozumienia decydują, czy w konkretnych przypadkach odpowiadamy współczuciem czy przemocą. Opracował model komunikacji zwany Porozumieniem bez Przemocy.

Metodę propagował na całym świecie poprzez zaangażowanie w pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz działania mające na celu poprawę wzajemnej komunikacji. Pracował jako mediator na wielu kontynentach, w rejonach konfliktów zbrojnych, w zubożałych dzielnicach miast i więzieniach. Brał udział w rozwiązywaniu konfliktów bez względu na ich przyczyny, zasięg czy lokalizacje. Pomagał rodzinom, szkolił nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, strażników więziennych oraz menedżerów. Prowadził szkolenia dla osób uczestniczących w rozwiązywaniu regionalnych (czy etnicznych) konfliktów w takich krajach, jak: Izrael, Palestyna, Irlandia, Rosja, Bośnia, Serbia, Sierra Leone, Sri Lanka, Rwanda czy Nigeria. Prowadził treningi w USA i Kanadzie oraz w większości krajów europejskich, tj. w Szwecji, Szwajcarii, we Włoszech, w Niemczech, Dani, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Austrii.

Stworzył międzynarodową organizację Center for Nonviolent Communication (CNVC), zrzeszającą certyfikowanych trenerów Nonviolent Communication (NVC), szerzących ideę Porozumienia bez Przemocy na całym świecie.

Wydał wiele publikacji o tematyce NVC.

W chwili obecnej spuściznę po nim niesie 434 certyfikowanych trenerów NVC i cała rzesza osób zainspirowanych metodą, którzy szybko zarażają innych pokojową wizją świata. W Polsce mamy obecnie 13 certyfikowanych trenerek.