Misja i cele

Nie pytaj czego potrzebuje świat. Zapytaj, co sprawia, iż czujesz, że żyjesz? I zrób to. Ponieważ świat potrzebuje ludzi, którzy czują, że żyją.

Harold Whitman

NASZA MISJA:

Kształtowanie umiejętności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem postawy empatycznej oraz kultury rozwiązywania konfliktów uwzględniających potrzeby wszystkich stron. Wspieranie świadomego i integralnego rozwoju osobistego, w tym zdrowia psychicznego i fizycznego.

CELAMI FUNDACJI JEST:

  • Szerzenie idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Non-Violent Communication, w skrócie NVC) wg dr Marshalla Rosenberga, jako metody komunikacji i filozofii życia.
  • Rozpowszechnianie innowacyjnych form rozwiązywania konfliktów, w tym mediacji metodą Porozumienia bez Przemocy oraz idei sprawiedliwości naprawczej w formie Kręgów Naprawczych (ang. Restorative Circles).
  • Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy fizycznej, psychicznej, słownej w życiu osobistym, zawodowym i publicznym.
  • Stwarzanie przestrzeni wspierających rozwój osobisty i promujących życie bez przemocy oraz pokojowe metody rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się.
  • Szerzenie idei świadomego i integralnego rozwoju osobistego.
  • Wspieranie działań służących zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego.
  • Inspirowanie do zrównoważonego, przyjaznego środowisku i zdrowego stylu życia.