Porozumienie bez Przemocy

Prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą ich potrzeby i system wartości. U podstaw procesu Nonviolent Communication jest pełne respektu traktowanie innych ludzi, które daje nam szansę na nawiązanie pomiędzy nimi współpracy.

Marshall Rosenberg

podstrona1

Porozumienie bez Przemocy (PbP)
ang. Nonviolent Communication (NVC)

znane również jako: Język Serca, Empatyczna Komunikacja, Konstruktywna Komunikacja.

NVC jako metoda komunikacji

W najprostszej formie NVC to metoda komunikacji. Metoda, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspakaja potrzeby rozmówców w sposób pokojowy – stąd w nazwie słowa „bez przemocy”. Celem NVC jest stworzenie wysokiej jakości kontaktu z innymi ludźmi i z sobą samym.

Marshall Rosenberg, twórca NVC, stworzył model 4 kroków, narzędzie które sprzyja nauce nowego sposobu porozumiewania się i ułatwia nawiązanie kontaktu. Dzięki 4 krokom możemy krótko i jasno przekazać to, co dla nas jest ważne. I to przy użyciu mniej niż 40 słów.

Model opiera się na łączeniu obserwacji – faktów (1 krok) z naszymi uczuciami (2 krok) i potrzebami (3 krok), świadomym ich wyrażeniu i sformułowaniu jasnej, konstruktywnej prośby (4 krok). Intencją wypowiedzi jest porozumienie uwzględniające potrzeby obu stron.

Świadomość uczuć i potrzeb

Potrzeby są bardzo ważnym elementem całego modelu bowiem motywują każde ludzkie działanie. Wszystkie zachowania służą realizacji potrzeb. O tym czy nasze potrzeby są zaspokojone czy też nie, mówią nasze uczucia. Metoda opiera się na umiejętności rozpoznawania naszych uczuć i potrzeb oraz na jasnym sposobie ich wyrażania. Dzięki temu mamy szanse skupić się na tym, co jest naprawdę dla nas ważne, czego chcemy, a nie na własnych lub cudzych błędach, jak to robimy w procesie automatycznej komunikacji.

Empatia

Bazą Porozumienia bez Przemocy jest empatia rozumiana jako próba podążania za uczuciami i potrzebami innych osób. Jest to chęć zrozumienia i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów. Empatia jest tez czynnikiem wyzwalającym i wzmacniającym. Każdy człowiek posiada godne uwagi zasoby i umiejętności, które uświadamia sobie w momencie dotarcia do nich przez empatię.

Wzajemny szacunek i zrozumienie

Potrzeby wszystkich i wszystkie są równie ważne dlatego niezmierne istotnym jest by je móc rozpoznać, usłyszeć i uszanować. Wiemy, że wszyscy ludzie na całym świecie mają te same potrzeby i że właśnie to jest element łączący nas wszystkich. I z tego poziomu – poziomu potrzeb – możemy się wzajemnie usłyszeć i zrozumieć. Ludzie są gotowi do współpracy, jeśli mogą zaufać, że ich potrzeby zostaną zauważone i usłyszane.

Rozwiązywanie konfliktów – rozróżnienie potrzeb od strategii

Porozumienie bez Przemocy uczy znajdowania strategii działania tak aby można było zaspokoić potrzeby wszystkich stron, dlatego nawet w potencjalnie konfliktowej sytuacji mamy dużą szansę na osiągnięcie dialogu i porozumienia. Szukamy rozwiązań wiedząc, że istnieje mnóstwo strategii na zaspokojenie jednej potrzeby, i że mamy narzędzia, aby konflikt rozwiązać z pozycji wygrany – wygrany.

Akceptacja różnorodności

Jesteśmy różni, wywodzimy się z odmiennych środowisk, mamy różne wykształcenie, wyznajemy różne poglądy, wierzymy w różne ideologie, czym innym się odżywiamy, jesteśmy w różnym wieku, różnej rasy, różnimy się płcią, zwyczajami, estetyką ubioru, sytuacją ekonomiczną itp. Można powiedzieć, że dzieli nas wszystko. Jednak jest jedna wspólna rzecz: wszyscy jesteśmy ludźmi, z tą samą gamą uczuć, które przeżywamy i potrzeb, za których zaspokojeniem tęsknimy – szacunku, akceptacji, zrozumienia, przynależności, bycia widzianym. I wielu, wielu innych.

Gdy patrzymy na ludzi przez pryzmat potrzeb Porozumienie bez Przemocy może stać się czymś głębszym niż tylko metodą komunikowania się – filozofią życia, sposobem widzenia świata i otaczających ludzi. Świata, w którym jest miejsce na szacunek, na akceptację, zrozumienie dla każdego.