Studium Komunikacji (II edycja)


Szczegóły wydarzenia

 • Date:
 • Kategorie:

Studium Komunikacji to propozycja dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie komunikować i budować wysokiej jakości relacje ze sobą i z innymi w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC). Jej podstawą jest taki sposób porozumiewania się, który buduje kontakt, szacunek i wzajemne zrozumienie oraz umiejętność docierania do potrzeb swoich i rozmówców, szczególnie w sytuacjach trudnych czy konfliktowych.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób zainteresowanych rozwojem osobistym i poprawieniem jakości relacji w życiu osobistym lub zawodowym,
 • rodziców i opiekunów dzieci,
 • nauczycieli i pedagogów,
 • psychologów terapeutów, coachów,
 • menadżerów, leaderów zespołów.

Kurs zakłada naukę NVC od podstaw, jednocześnie dla osób, które mają te podstawy może służyć jako powtórzenie i pogłębienie dotychczasowych doświadczeń.

Studium obejmuje 5 weekendowych modułów (80 godzin) prowadzonych przez doświadczonych i certyfikowanych trenerów Porozumienia bez Przemocy z Polski.
Roczny program poprzez teoretyczne poznanie założeń, narzędzi i procesów Porozumienia bez Przemocy, a przede wszystkim ich praktyczne pogłębianie, umożliwi dokonanie transformacji dotychczasowego sposobu komunikowania się. Efektem będą zmiany we własnym życiu oraz relacjach osobistych i zawodowych na bardziej satysfakcjonujące.
Dzięki różnorodności trenerów, a przez to widzenie różnych perspektyw wynikających z ich indywidualnych doświadczeń ze stosowania NVC, mamy szansę na poszerzenie sposobu widzenia i doświadczania Porozumienia bez Przemocy.

Podczas Studium istotną częścią będą ćwiczenia praktyczne, podczas których:

 • doświadczysz głębokiego kontaktu z samym sobą,
 • nauczysz się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych,
 • zdobędziesz lub pogłębisz umiejętność empatycznego słuchania,
 • poznasz konkretne narzędzia i procesy do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu (m. in. model 4 kroków, 4 krzesła, proces obrazu wroga),
 • nauczysz się jak wyrażać siebie, by zostać wysłuchanym i zrozumianym,
 • dowiesz się jak zachować szacunek do drugiej osoby i budować kontakt, kiedy spotykasz się z krytyką, zarzutami i osądami,
 • dowiesz się, jak stosować prośbę, aby miała szansę zostać spełniona,
 • nauczysz się jak radzić sobie z odmowami i jak samemu wyrażać „nie”,
 • doświadczysz jak transformować uczucia takie jak gniew, poczucie winy, wstyd w sprawstwo i osobistą siłę,
 • nabędziesz umiejętność radzenia sobie z konfliktami (wewnętrznymi i zewnętrznymi),
 • nauczysz się jak bez krytyki lub ocen udzielać szczerej informacji zwrotnej, budując kontakt i przyczyniając się do wzbogacenia życia,
 • nauczysz się traktować wdzięczność jako sposób na umacnianie więzi, zwiększanie wpływu na własne życie i poczucie szczęścia.

I moduł
Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy.
Prowadzący: Joanna Berendt, certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
Termin: 3-4 czerwca 2017

II moduł
Zrozumieć siebie w sytuacjach gdy komunikacja staje się wyzwaniem
Prowadzący: Dominika Jasińska, certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
Termin: 8-10 września 2017

III moduł
Kontakt w praktyce – jak wyrażać siebie i jednocześnie nie ranić?
Prowadzący: Agnieszka Rzewuska – Paca, certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
Termin: 10 -12 listopada 2017

IV moduł
Rozwiązywanie konfliktów i budowanie porozumienia w sytuacjach:

 • gdy jestem stroną konfliktu,
 • gdy chcę wspomóc rozwiązanie czyjegoś konfliktu,
 • gdy targa mną konflikt wewnętrzny.

Prowadzący: Ewa Krzymuska-Gryncewicz, trenerka komunikacji opartej na empatii, mediatorka
Termin: 19-21 stycznia 2018

V moduł
Informacja zwrotna – jak mówić, by mieć wkład w życie innych
Prowadzący:  Magdalena Sendor, certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
Termin: 16-18 marca 2018

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Marii Konopnickiej 7/1

Godziny:
Piątek: 17.00-21.00
Sobota: 9.00-17.00 (z godziną przerwą na lunch)
Niedziela: 9.00-14.00

lub jeśli:

Sobota: 9.00-18.00 (z godziną przerwą na lunch)
Niedziela: 9.00-18.00 (z godziną przerwą na lunch)

Grupa:
maksymalnie 14 osób

Koszt szkolenia:
3 400 zł
płatne w ratach jako zaliczki na poczet przyszłych zajęć

Uwaga! Miejsce na liście uczestników gwarantuje zapłata zaliczki w formie I raty (bezzwrotna w razie rezygnacji)

1 rata – 680 zł (w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji poprzez formularz na stronie)
2 rata – 680 zł do 13.04.2017
3 rata – 680 zł do 15.07.2017
4 rata – 680 zł do 03.09.2017
5 rata –680 zł do 16.11.2017

Płatne na konto:
Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy PKO BP 54 1020 1811 0000 0902 0278 3447
z dopiskiem „Studium Empatii”

ZAPISY – WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY


Widget not in any sidebars

Koordynatorka Projektu

KARINA STENCEL

k.stencel@strefapbp.pl
tel. 508 572 548

This entry was posted in . Bookmark the permalink.