STUDIUM INTEGRACJI pozawerbalnych kanałów komunikacji


Szczegóły wydarzenia

 • Date:
 • Kategorie:

Cykl w oparciu o NVC, Focusing, Mindfulness, Movement Medicine i elementy neurobiologii.

Propozycja dla osób poszukujących metod doskonalenia i pogłębiania kontaktu z samym sobą oraz rezonującym w nas i wokół nas światem zewnętrznym, ze szczególnym akcentem na doświadczanie teraźniejszości bez oceniania i wartościowania, z pełną świadomością ciała, ducha i umysłu. Składa się on z pięciu weekendowych zjazdów poświęconych technikom rozpoznawania sygnałów z ciała, metodom koncentracji i świadomego skupiania uwagi na doświadczaniu bieżącej chwili, niewerbalnym kanałom komunikacji (ekspresji) z elementami ruchu i tańca, neuroplastyce, czyli integracji mózgu ludzkiego w kontekście aktywnej empatii oraz implementacji NVC w świecie zewnętrznym we wsparciu natury. Każde ze spotkań ma na celu poznanie, trenowanie i opanowanie umiejętności wyzwalania się od mechanizmów reakcji „automatycznych” z wykorzystaniem innego wymiaru naszego jestestwa – ciała, umysłu i ducha, a przez to kompletną implementację i integrację empatii.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o:

 • Nonviolent Communication NVC,
 • Focusing,
 • Mindfulness,
 • zagadnienia z zakresu neurobiologii,
 • Movement Medicine,
 • BodyNVC oraz ruch autentyczny.

Warsztaty skierowane są do:

 • osób, które chcą pogłębić znajomość NVC zaglądając w aspekty pozawerbalne oraz szukają praktycznych narzędzi, aby móc zastosować je do samorozwoju oraz w swojej pracy zawodowej,
 • osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności związane z kontaktem z sobą i innymi,
 • trenerów rozwoju osobistego, trenerów pracujących w oparciu o NVC,
 • mediatorów, psychologów, terapeutów, coachów,

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nauka praktycznych umiejętności nawiązywania głębokiego kontaktu ze sobą i światem zewnętrznym dzięki zrozumieniu procesów zachodzących poza werbalną sferą komunikacji oraz transformacji nawykowych i fizjologicznych blokad w klucze otwierające.

Program rozwija umiejętności (slow self-perception):

 • świadomego odbioru własnego ciała i informacji, które nam ono wysyła – focusing,
 • wielowymiarowego odczuwania sytuacji, osoby lub wydarzenia poprzez ciało – felt sense,
 • samoobserwacji, świadomego i głębokiego kontaktu ze sobą z wykorzystaniem naturalnych mechanizmów dostrojenia i samoregulacji organizmu – mindfulness,
 • koncentracji i uważności w doświadczaniu bieżącej chwili – mindfulness,
 • integracji prawej i lewej półkuli mózgu w oparciu o empatię oraz wiedzę z zakresu neurobiologii,
 • pogłębionego i świadomego doświadczania emocji oraz pozostawania w kontakcie z nimi,
 • identyfikacji relacji, jaką mamy z naszym ciałem,transformowania relacji ze sobą i światem zewnętrznym z wykorzystaniem świadomości własnego ciała,
 • niewerbalnego wyrażania wewnętrznych przeżyć,
 • nawiązywania kontaktu ze sobą poprzez przyrodę.

Zdobytą wiedzę, umiejętności i narzędzia będziemy mogli wykorzystać:

 • w procesie samorozwoju i doskonalenia w życiu osobistym i pracy,
 • w sesjach empatycznych i coachingowych, jako metody wspierające,
 • jako wsparcie terapii psychologicznej i farmaceutycznej naszej lub naszego klienta,
 • w pracy z osobami podlegającymi różnym formom stresu dla udzielania im efektywnego wsparcia,
 • w procesach takich jak: transformacja obrazu wroga, transformacja złości, mediowanie konfliktu wewnętrznego, praca z wewnętrznym krytykiem,
 • jako platformy do poszukiwania szerokiego spektrum rozwiązań w sytuacjach o wysokim indeksie emocjonalnym,
 • dla wzmocnienia umiejętności kierowania swoim życiem.

Program obejmuje 70 godzin zajęć warsztatowych – składa się z 5 dwudniowych (weekendowych) zjazdów w ciągu roku, prowadzonych przez doświadczone trenerki, z których każda pracuje w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC).

UWAGA! Uczestnictwo w pojedynczych modułach jest możliwe, o ile pozwala na to wielkość grupy (maksymalnie 12 osób). Osoby zapisujące się na całość mają pierwszeństwo.
Moduły szkoleniowe studium:

MODUŁ 1: Focusing – początek podróży wgłąb ciała – od odczuć fizycznych i emocji do wglądów i znaczeń.
Prowadząca: Agnieszka Klimek trenerka Focusingu po the Focusing Institute, USA
Termin: 8-9.10.2016 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: ul. M. Konopnickiej 7/1, Gdańsk Wrzeszcz

MODUŁ 2: Mindfulness – od ciała do regulacji uwagi i współczucia.
Prowadząca: Ewa Orłowska certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, nauczycielka Mindfulness oraz programu redukcji stresu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), certyfikowana przez The Institute for Mindfulness-Based Approaches z siedzibą w Bedburgu
Termin: 10-11.12.2016 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: ul. M. Konopnickiej 7/1, Gdańsk Wrzeszcz

MODUŁ 3: Neurobiologia i empatia – za kurtyną świadomości.
Prowadząca: Marta Kułaga certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
Termin: 4-5.03.2017 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: ul. M. Konopnickiej 7/1, Gdańsk Wrzeszcz

MODUŁ 4: NVC bez słów – transformacja relacji poprzez ruch i dźwięk.
Prowadząca: Magdalena Sendor certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
Termin: 27-28.05.2017 (sobota – 11:00-19:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: Fuji-san Ośrodek Edukacji Prozdrowotnej, ul. Matejki 1/2A (21 kod na domofonie), Gdańsk

MODUŁ  5: Empatia i konie – praca z wewnętrznym krytykiem.
Prowadząca: Dominika Jasińska certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
Termin: 1-2.07.2017 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce:  Stajnia w okolicach Trójmiasta oraz Konopnicka, Gdańsk Wrzeszcz

Oczekiwania wobec uczestników: znajomość Porozumienia bez Przemocy w wymiarze 2 dni warsztatowych.

Koszt szkolenia: 2800 zł
(płatny w formie zaliczek na poczet kolejnych zajęć)

1 rata – 560 zł (w terminie 7 dni od wypełnienia formularza)
2 rata – 560 zł do 30.09.2016
3 rata – 560 zł do 02.12.2016
4 rata – 560 zł do 24.02.2017
5 rata – 560 zł do 19.05.2017

UWAGA! Miejsce na liście uczestników gwarantuje wpłata zaliczki (bezzwrotnej w razie rezygnacji ) w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza.

Płatne na konto: Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy
PKO BP 54 1020 1811 0000 0902 0278 3447

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Widget not in any sidebars

Koordynatorka Projektu

DOROTA BŁACH

d.blach@strefapbp.pl
tel. 791 523 723

This entry was posted in . Bookmark the permalink.