Żyrafia Osada

Żyrafia Osada Niepubliczna Szkoła Podstawowa została założona przez Fundację Gdańska Strefa Porozumienia (dawniej Fundację Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy), jako jej projekt statutowy.

Miejsce stworzone z potrzeby zmiany sposoby edukacji, komunikacji i relacji. Odpowiednie narzędzia jak mediacje, kręgi etc dają nauczycielom dobrą przestrzeń do aktywnego bycia z dziećmi i rozwiązywania konfliktów.

Szkoła w swoich założeniach wskazuje na indywidualne podejście do każdego ucznia – traktowanie dzieci z podmiotowym podejściem zarówno pod względem edukacyjnym, jak i na poziomie emocjonalnym. Dla nas, jako twórców szkoły każda dziedzina życia jest istotna: z taką samą pasją pokazujemy dzieciom elementy sztuki, plastyki, techniki, matematyki czy języka polskiego. Indywidualne traktowanie każdego z dzieci rodzi ich zaufanie do kadry, a co za tym idzie oddaniem i fantastyczną atmosferą.

System edukacyjny Żyrafiej Osady opiera się na Metodzie Projektu, która od drugiej połowy XX wieku funkcjonuje w Europie. Stosowana przez nas metodologia  została m.in. wprowadzona jako systemowe rozwiązanie na wszystkich szczeblach edukacji w Finlandii.

Trzecim filarem jest podejście do swobodnej zabawy dzieci. W odczuciu twórców szkoły swobodna zabawa, która odbywa się zwłaszcza na świeżym powietrzu jest kwintesencją przygotowania dzieci do życia dorosłego. Przygotowuje ich do świadomości swoich naturalnych predyspozycji w pracy w grupie, udoskonala umiejętności współpracy oraz buduje poczucie wartości.

Więcej o założeniach szkoły możecie dowiedzieć się na: www.zyrafiaosada.pl