Dla Edukacji

Oferujemy szkolenia i warsztaty z Komunikacji konstruktywnej w szkołach, przedszkolach oraz pozostałych placówkach wychowawczych i opiekuńczych. Szkolimy Dyrektorów Szkół, zespoły Nauczycieli, Wychowawców, a także Rodziców i Dzieci. Wdrażamy również program Sen Żyrafy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Mediujemy konflikty oraz kompleksowo wdrażamy model komunikacji empatycznej do kultury organizacyjnej placówki.

Jeśli zastanawiasz się :

 • Jak budować współpracujący ze sobą zespół nauczycieli?
 • Jak nawiązywać relacje oparte na zaufaniu i szacunku z uczniami?
 • Jak efektywnie dawać informację zwrotną uczniom i rodzicom?
 • Jak rozwiązywać konflikty, zapobiegać przemocy lub ją ograniczać?

Znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania, podczas warsztatów z Komunikacji Konstruktywnej w oparciu o Nonviolent Communication, które oferuje Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy, podczas których:

 • będziesz bardziej świadomy uczuć i potrzeb swoich i uczniów,
 • pogłębisz kontakt z samym sobą, nauczysz się mówić o swoich uczuciach i potrzebach,
 • dowiesz się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami wobec ucznia – gniewem, złością czy frustracją,
 • zrozumiesz różnicę między ocenami, a faktami,
 • dowiesz się jak formułować prośby w taki sposób, aby były spełnione,
 • nauczysz się rozróżniać komunikaty, które blokują porozumienie i zastępować je innymi, które pomagają porozumieć się z innymi,
 • dowiesz się o konsekwencjach kar i nagród oraz czym je zastępować,
 • wzbogacisz swoje doświadczenie o narzędzia umożliwiające rozwiązywanie konfliktów,

Jeśli zainteresowała Cię tematyka komunikacji konstruktywnej w obszarze Edukacji,  skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Twojej placówki szczegółową ofertę warsztatów zgodną z Twoimi aktualnymi potrzebami.

Kontakt:
Dorota Maros

d.maros@zyrafiaosada.pl

te. 501 785 806

Żeby dowiedzieć się więcej o danym warsztacie, kliknij w wybrany link:

Zapraszamy!