Nasze działania

Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.

Henry Ford

podstrona5

Jednym z naszych statutowych celów jest tworzenie nowych miejsc (przestrzeni) – organizacji, przedsiębiorstw, szkół czy przedszkoli. Wdrażamy tam Porozumienie bez Przemocy, które pomaga budować relacje i rozwiązywać konflikty oraz takie systemy zarządzania, które wpierają współpracę i partnerstwo. Chcemy by ludzie na świecie mogli realizować swoje ważne potrzeby – autonomii i przynależności, szacunku i akceptacji, zabawy i łatwości. Mieli większe poczucie wpływu na swoje życie oraz sensu tego, co robią.

Nasze działania koncentrują się na tym by w tworzonych miejscach pracy, współpraca po stronie pracowników jak i klientów, obejmowała 4 obszary:

 1. Porozumienie bez Przemocy
  Nonviolent Communication NVC jako podstawowe narzędzie komunikacji
 2. Kompleksowe Zarządzanie Jakością
  Total Quality Management TQM jako proces zarządzania
 3. Turkusowa Organizacja
  Jako sposób myślenia biznesowego bez hierarchii i zwierzchników
 4. Ekonomia społeczna
  Efektywny biznes i przyjazne miejsca pracy dla ludzi, w tym wykluczonych społecznie

Jeśli zaciekawiło cię to, co robimy, zajrzyj do naszych bieżących projektów.
Żyrafia Osada – Szkoła Podstawowa

Dla inspiracji:

Frederic Laloux twórca idei Turkusowej Organizacji opowiada o swojej koncepcji (wersja angielska)

wersja z polskim tłumaczeniem:

prof. Andrzej Blikle Zarządzanie jakością TQM