Nasze warsztaty

Nie pytaj czego potrzebuje świat. Zapytaj, co sprawia, iż czujesz, że żyjesz? I zrób to. Ponieważ świat potrzebuje ludzi, którzy czują, że żyją.

Harold Whitman

podstrona4

Warsztaty sposobem na rozwój i zmianę

Najskuteczniejszym sposobem na praktyczne poznanie i wdrożenie Porozumienia bez Przemocy są warsztaty i szkolenia. Łączenie teorii z przykładami i osobistym doświadczaniem swoim i innych uczestników sprawia, że to, co na początku jest tylko w głowie jako trudna do zastosowania teoria, staje się naszym doświadczeniem i codzienna praktyką.

Marshall Rosenberg twierdzi, że Porozumienie bez Przemocy jest naszym naturalnym językiem, że nie uczymy się go od nowa, jedynie przypominamy. Niektórzy mówią również, że NVC jest proste, ale nie łatwe. Zasady są proste, można by nawet powiedzieć, że oczywiste, jednakże lata wpływu języka przemocy – czyli języka ocen i krytyki na nasze zachowania i sposób komunikowania, sprawia, że nie jest łatwo pozbyć się starych nawyków.

Dotychczasowy styl porozumiewania się wpływa na nasze relacje rodzinne, służbowe, rzutuje na nasze samopoczucie i poziom zmęczenia. Na warsztatach próbujemy odklejać się od starych, nawykowych reakcji, ćwiczymy nowe zachowania i komunikaty a przede wszystkim otwieramy się bardziej na siebie i innych ludzi. W efekcie dostajemy bardziej zrównoważone i harmonijne życie i relacje.

Fundacja proponuje i przeprowadza warsztaty dla różnych odbiorców – otwarte dla wszystkich chętnych lub dedykowane – dla rodziców, nauczycieli, dzieci. Ponieważ Porozumienie bez Przemocy jest uniwersalne działamy również w sektorze biznesowym. W naszym zespole mamy doświadczonych trenerów, współpracujemy także z trenerami z całej Polski i z zagranicy (między innymi z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii).

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu lub do zakładki:
Bieżące warsztaty
Mediacje w oparciu o Porozumienie bez Przemocy