Rekrutacja 2016/2017

Wspieramy rodziców w procesie wyboru ścieżki edukacyjnej dla swoich dzieci. Ważne jest dla nas zaspokojenie potrzeb całej rodziny związanych z nauczaniem i wychowaniem naszych pociech, dlatego już na wstępie wspomagamy jej członków w ich identyfikacji i wspólnie tworzymy przestrzeń, w której się nimi zaopiekujemy.

Ważne jest dla nas, aby rodzice podejmowali decyzję świadomie, mając jasność co do naszej oferty, metod pracy i języka komunikacji. Oprócz zgody na powyższe, chcemy aby rodzina w całości kreowała wspólnie z nami integralne środowisko rozwojowe dla dzieci zarówno w szkole jak i poza nią poprzez współpracę, współdecydowanie, wzajemność i empatię.

Proces rekrutacji dzieci do Żyrafiej Osady składa się z kilku kroków:

  1. Spotkanie indywidualne z Rodzicami/Opiekunami Dziecka w celu poznania założeń Żyrafiej Szkoły.
  2. Zapoznanie się i wyrażenie zgody na  zasady i wartości szkoły, zawarte w Informatorze dla Rodziców.
  3. Wypełnienie Zgłoszenia Kandydata na Ucznia.
  4. Podpisanie Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych.
  5. Wpłata  Opłaty Organizacyjnej w wysokości 900 zł na konto Fundacji Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy w Banku PKO BP, o numerze: 49 1020 4900 0000 8602 3029 7363.

Powyższa opłata uiszczana jest przed każdym nowym rokiem szkolnym i obejmuje:

  • wszystkie materiały edukacyjne
  • opłaty większości wycieczek, w szczególności tych w obrębie Trójmiasta
  • warsztaty dla Rodziców
  • możliwość konsultacji indywidualnych
  • ubezpieczenie Dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków

W sprawie dokonania w/w formalności, prosimy o kontakt z Panią Dorotą Maros (mail: d.maros@strefapbp.pl, tel. 501 785 806)

Po wszelkie informacje i pytania proszę kierować się na adres: d.maros@strefapbp.pl lub telefonicznie 501 785 806