Steelove Company

Wyobraź sobie takie miejsce,
gdzie człowiek jest największą wartością i kapitałem firmy,
gdzie to, co robisz jest doceniane,
gdzie Twoje potrzeby są uwzględniane,
gdzie czujesz się bezpiecznie i możesz otwarcie mówić, o tym, co dla Ciebie ważne,
Miejsce, do którego chcesz wracać…

Tworzymy taką firmę, nazwałyśmy ją:

STEELOVE COMPANY

Co jest celem?
MODELOWA firma społeczna, która specjalizować się będzie w budowie instalacji przemysłowych, takich jak:

 • rurociągi,
 • skidy,
 • zbiorniki,
 • niewielkie konstrukcje stalowe.

Będzie działać jako podwykonawca lub główny wykonawca inwestycji w zakresie wykonania montażu, modernizacji oraz remontu instalacji technologicznych dla potrzeb przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetycznego, papierniczego, farmaceutycznego, spożywczego, stoczniowego i offshore, a także sektora uzdatniania wody i ochrony środowiska. Oferta obejmie prefabrykację w hali produkcyjnej firmy oraz usługi spawalniczo-monterskie w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

Personel firmy będzie w 60% składał się z osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorstwo skupi się głównie na pracy z młodzieżą. Przyjęto bowiem założenie, że kształtowanie młodego pokolenia zwiększa szansę na realną i trwałą zmianę w ich życiu oraz sposobie myślenia.

Założono, że efektywnie prowadzona działalność gospodarcza jest sposobem na uniezależnienie Fundacji od hojności społeczeństwa lub faktu otrzymania dotacji, a uzyskane w ten sposób środki finansowe będą przeznaczane na jej cele statutowe oraz dalszy rozwój przedsiębiorstwa STEELOVE COMPANY.

Jak cel zostanie osiągnięty?
Podstawowym narzędziem komunikacyjnym będzie Porozumienie bez Przemocy, które znajdzie zastosowanie w codziennym budowaniu relacji pomiędzy pracownikami, zwiększaniu ich zaangażowania w pracę, konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach pracowniczych, negocjacjach z klientem, itp.

Jako proces zarządzania przedsiębiorstwem zastosowana zostanie autorska wersja Total Quality Management, propagowana w  Polsce przez Profesora Andrzeja J. Blikle, która opiera się na 3 zasadach:

 • stałego doskonalenia się,
 • racjonalności (myślenia systemowego),
 • współpracy (budowaniu relacji),

Przedsiębiorstwo stanie się Turkusową Organizacją, którą charakteryzuje:

 • organizacja bez podziałów i hierarchii,
 • współodpowiedzialność za wszystkie procesy wewnątrz organizacji,
 • prosty i efektywny proces decyzyjny,
 • komunikacja oparta o NVC (Porozumienie bez Przemocy),
 • ciągłe doskonalenie się,
 • pracownicy sami decydują o swoich zarobkach.
Uploaded image

Koordynatorka Projektu
KATARZYNA SZADZIEWSKA-ŁANECKA