Studium Mediacji

Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC) – V Edycja 2017

Niezwykła i unikalna możliwość rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego. Niezwykła, ponieważ oparta na metodzie empatycznej komunikacji – Porozumienie bez Przemocy, w której świadome uczestnictwo, odczuwanie i doświadczanie życia jest bazą i drogą rozwoju. Unikalna, gdyż zajęcia poprowadzą polscy i międzynarodowi trenerzy NVC, będący jednocześnie mediatorami i międzynarodowymi ekspertami w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia w oparciu o Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) prowadzić będą: Kay Rung (Szwecja), Dominika Jasińska, Ewa Krzymuska, Ewa Orłowska, Tomasz Bagiński i Godfrey Spencer (Belgia).

Gwarancją jakości szkolenia jest autorski program uwzględniający i łączący specyfikę doświadczeń poszczególnych wykładowców w całość edukacyjną, która pozwoli na rozwijanie wśród uczestników umiejętności warsztatu pracy jak i kompetencji życiowych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • mediatorów, którzy chcą pogłębić znajomość NVC oraz szukają praktycznych narzędzi, aby móc zastosować je w swojej pracy zawodowej,
 • nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy poszukują nowych narzędzi skutecznego budowania kontaktu i rozwiązywania konfliktów,
 • kadry zarządzającej, menadżerów, którzy chcą doświadczyć praktycznych zastosowań mediacji w kierowaniu zespołem,
 • osób, które chcą być rozjemcą konfliktów w różnych sytuacjach zawodowych lub prywatnych,
 • osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności związane z kontaktem z sobą i innymi.

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nauka praktycznych umiejętności działania w sytuacji konfliktu z wykorzystaniem NVC.

Program przygotowuje do:

 • pracy z konfliktem w różnych aspektach społecznych,
 • efektywnej pomocy przy rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów (formalnych, nieformalnych, grupowych),
 • rozwiązywania konfliktów wewnętrznych,
 • umiejętnego i świadomego korzystania z narzędzi mediacyjnych opartych na NVC,
 • pracy z wykorzystaniem metody Kręgów Naprawczych, (Restorative Circles) jako jednej z metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Program rozwija umiejętności:

 • empatycznego słuchania,
 • pomocy stronom w ich wzajemnym usłyszeniu się i zrozumieniu,
 • przerywania, tak aby służyło to stronom konfliktu,
 • empatii w stosunku do samego siebie – czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami gdy pomagamy innym,
 • efektywnego mediowania wg Porozumienia bez Przemocy.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziemy mogli wykorzystać przy rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów:

 • mediacji formalnej – gdy jesteśmy zaproszeni do pomocy stronom,
 • mediacji nieformalnej – aby wspierać swoich bliskich, przyjaciół, współpracowników,
 • konfliktu wewnętrznego – w sytuacji rozdarcia pomiędzy rożnymi wyborami,
 • konfliktu zewnętrznego – w sytuacji gdy mamy te konflikty z innymi,
 • konfliktu grupowego.

Program łącznie obejmuje 80 godzin zegarowych zajęć (5 zjazdów dwudniowych – weekendowych w ciągu roku), które prowadzone będą metodą warsztatową z elementami teoretycznymi.

Aby wspomóc proces uczenia uczestnicy będą proszeni o wykonanie ok. 20 mediacji w grupach ćwiczących pomiędzy zjazdami oraz uczestniczenie w ok. 20 sesjach dwójek empatycznych. Grupy ćwiczące będą wyłaniane w trakcie zajęć spośród uczestników Studium.

Ukończenie programu (udział w zjazdach oraz ćwiczenia w grupach pomiędzy) jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy.

PROGRAM STUDIUM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY SZKOLENIOWE:

MODUŁ I : WPROWADZENIE DO MEDIACJI METODĄ NVC – TEORIA I PRAKTYKA
prowadzący: Kay Rung, Ewa Krzymuska
termin zjazdu: 27-29 stycznia 2017
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ II: PRAKTYCZNE ASPEKTY MEDIACJI
prowadząca: Dominika Jasińska, Ewa Krzymuska
termin zjazdu: 7-9 kwietnia 2017
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ III: MEDIOWANIE KONFLIKTU WEWNĘTRZNEGO
prowadząca: Ewa Orłowska, Ewa Krzymuska
termin zjazdu: 9-11 czerwca 2017
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ IV: WPROWADZENIE DO METODY KRĘGÓW NAPRAWCZYCH
prowadzący: Tomasz Bagiński, Ewa Krzymuska
termin zjazdu: 23-24 września 2017
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

MODUŁ V : MEDIACJA W GRUPIE
prowadząca: Pernille Plantener, Ewa Krzymuska
termin zjazdu: 24-26 listopada 2017
piątek 18.00-21.00
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-14.00

UWAGA. Jeśli jesteś zainteresowana/y uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania mediacji zgodnej ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości zachęcamy do odbycia Szkolenia Podstawowego dla Kandydatów na Mediatorów. Więcej informacji Ewa Krzymuska

Oczekiwania wobec uczestników: znajomość Porozumienia bez Przemocy. (Jeśli nie znasz PBP a zależy ci na uczestniczeniu w szkoleniu, skontaktuj się – jest możliwość odbycia dwudniowego szkolenia wprowadzającego.)

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Koszt szkolenia: 3 200 zł (płatne w ratach jako zaliczki na poczet przyszłych zajęć).

Uwaga! Miejsce na liście uczestników gwarantuje zapłata zaliczki (bezzwrotna w razie rezygnacji)

1 rata – 640 zł (w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji poprzez formularz na stronie)
2 rata – 640 zł do 13.02.2017
3 rata – 640 zł do 15.04.2017
4 rata – 640 zł do 03.06.2017
5 rata – 640 zł do 16.09.2017

Płatne na konto: Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy PKO BP 54 1020 1811 0000 0902 0278 3447

Jest możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach – do wyboru maksymalnie 2. Koszt jednego modułu 690 zł (miejsce na liście uczestników gwarantuje zapłata zaliczki w wysokości 100 zł za moduł)

Zapisy – wypełnij formularz rejestracyjny: tutaj

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH

Kay Rung – trener empatii, mediator i wydawca książek, Szwecja
Swoją przygodę z NVC rozpoczął w 1997, szkolenia, warsztaty oraz mediacje prowadzi od 2001 w różnych zakątkach świata, m.in. w Tajlandii, Indiach i krajach europejskich. Szkolił się m. in. u twórcy metody Nonviolent Communication – Marshalla Rosenberga. Jego pasją jest wspieranie innych w budowaniu kontaktu, współpracy i zrozumienia. Ściśle współpracuje z Liv Larsson, z którą wspólnie opracowują narzędzia do prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów. Inspiruje go życie oraz praca Gandhiego i Marshalla Rosenberga. Ma syna, Neo, który pomaga mu żyć tym, czego uczy innych. Ulubiony cytat Kaya to: „Potrzebujemy być zmianą, której szukamy w świecie.”

Dominika Jasińska – certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy, Polska
Od kilku lat prowadzi zajęcia otwarte z Porozumienia bez Przemocy w ramach rocznego cyklu „Mówię, bo czuję i potrzebuję”, który doczekał się wielu edycji i kontynuacji – obecnie równolegle szkolą się 4 kolejne roczniki. Ponadto współpracuje ze szkołami, przedszkolami i firmami prywatnymi. Prowadzi mediacje oparte na NVC dla par, rodzin, osób, które ze sobą współpracują i szukają porozumienia. Jest współzałożycielką Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy w Gdańsku. Ponadto wspiera ludzi w rozwoju i zmianie prowadząc sesje indywidualne bazując na metodzie „Coaching oparty na potrzebach”. Tak mówi o mediacjach: „Mediator tworzy przestrzeń, w której może dojść do spotkania zwaśnionych stron. Dla mnie to jeden z trudniejszych zawodów, bo wymaga dużej pracy nad samym sobą a nie tylko opanowania potrzebnych kompetencji. Jednocześnie daje poczucie wpływu na rzeczywistość, pozwala łączyć się z głębokimi wartościami, zarówno swoimi jak i klienta – to zwykle piękny moment.”

Ewa Orłowska – certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy, Polska
Trenerka w obszarach komunikacji, mediacji i umiejętności coachingowych. Dotychczasowe doświadczenie obejmuje szkolenia, warsztaty i doradztwo w procesach zarządzania zespołem, zarządzania projektami, transformacji konfliktu, mediacji i komunikacji interpersonalnej oraz trening trenerski – train the trainer. W roli trenera i konsultanta współpracowała w przeciągu ostatnich pięciu lat m.in. z: Instytutem Psychologii Biznesu, Adventure for Thought Good Advice, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Szkołą Trenerów Dojrzewalni Róż. Tak pisze o mediacji: „Od kiedy poznałam mediacje, bardzo je cenię zarówno w wersji formalnej jak i nieformalnej. Umiejętności mediacyjne są niezwykle cenne w przechodzeniu przez kryzysy. Są dla mnie jednym ze sposobów na polepszenie jakości życia. Prowadzenie formalnej mediacji potrafi dać dużą satysfakcję. Od początkowego konfliktu, albo ty albo ja, proces prowadzony przez mediatora odsłania sposoby przejścia do znacznie bardziej komfortowej formuły tak samo ty jak i ja. Umiejętnie zastosowane mediacje mogą nie tylko zredukować cierpienie, ale dać mocny impuls do rozwoju.”

Tomasz Bagiński – psycholog, współwłaściciel wydawnictwa i trener biznesu w obszarach komunikacji, negocjacji i mediacji, Polska
Dotychczasowe doświadczenie (od 2005) obejmuje warsztaty i doradztwo w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, zarządzania projektami. W roli trenera i konsultanta współtworzy SBS-training oraz współpracuje z Mandarine Project Partners, Ernst&Young Academy of Business oraz Pracownią Gier Szkoleniowych. Jest certyfikowanym konsultantem Extended Disc (basic, advanced), profesjonalnego narzędzia diagnozującego organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje. Od 2011 jest zarejestrowanym kandydatem w procesie certyfikacji trenera w metodzie Porozumienia Bez Przemocy, jest aktywnym mediatorem wg tej metody, kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Jest współtwórcą Stowarzyszenia Mediacji NVC (PBP) i aktywnym propagatorem mediacji jako głównej formy rozwiązywania konfliktów. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, metodą kręgów naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie.

Pernille Plantener – certyfikowana trenerka NVC, mediator, certyfikowana coach (The American Coaching For Transformation School, Dania
Specjalizowała się w rolnictwie ekologicznym i działalności rolniczej, by w końcu pójść za głosem serca i zacząć wspierać ludzi w rozwoju osobistym. Założyła firmę BusinessByHeart gdzie oferuje coaching indywidualny i dla firm. W Polsce znana jest ze szkoleń „Coaching oparty na potrzebach”, ktore prowadzi w trzech miastach (Warszawie, Gdańsku i Krakowie). Jest również aktywną mediatorką – współpracuje i wspiera mediacyjnie duńską policję. Pernille traktuje życie holistycznie – m. in. uprawia jogę i medytuje. W życiu prywatnym jest mamą dwójki dzieci, jest pokojowo rozwiedziona i obecnie doświadcza wiele miłości i sensu w życiu.

Informacje o Porozumieniu bez Przemocy
Informacje o Kręgach Naprawczych

Zapisy – wypełnij formularz rejestracyjny: 

Uploaded image
Jestem trenerką komunikacji opartej na empatii i mediatorką. W Fundacji wspieram obszary związane z wdrażaniem NVC.
Uploaded image
Jestem Certyfikowaną Trenerką Porozumienia bez Przemocy i mediatorką. W Fundacji odpowiedzialna jestem za wdrażanie NVC oraz spójność wszystkich działań.

Koordynatorki Projektu
EWA KRZYMUSKA-GRYNCEWICZ  

DOMINIKA JASIŃSKA