Czym jeszcze się zajmujemy?

Realizujemy projekty i tworzymy miejsca, w których ludzie czują się bezpiecznie, są doceniani i do których chcą wracać.
To, co robimy wynika z wiary, że najwiekszą wartością w świecie jest człowiek

CO ROBIMY? JAK? I PRZEDE WSZYSTKIM DLACZEGO? Docieramy wszędzie tam, gdzie są ludzie - by propagować wśród nich komunikację opartą na szacunku, partnerstwie i współpracy. Osiągamy to poprzez zarówno działania naprawcze czy edukacyjne (szkolenia, mediacje), jak i tworzenie nowych struktur - organizacji, przedsiębiorstw czy szkół. Wdrażamy tam Porozumienie bez Przemocy, które pomaga budować relacje i rozwiązywać konflikty oraz takie systemy zarządzania, które wpierają współpracę i partnerstwo. Chcemy by ludzie na świecie mogli realizować swoje ważne potrzeby - autonomii i przynależności, szacunku i akceptacji, zabawy i łatwości. Mieli większe poczucie wpływu na swoje życie oraz sensu tego, co robią. Jeśli zaciekawiło cię to, co robimy, zajrzyj do naszych projektów.

 • Porozumienie bez Przemocy

  Nonviolent Communication NVC jako podstawowe narzędzie komunikacji

 • Kompleksowe Zarządzanie Jakością

  Total Quality Management TQM jako proces zarządzania

 • Turkusowa Organizacja

  Jako sposób myślenia biznesowego bez hierarchi i zwierzchników

 • Ekonomia społeczna

  Efektywny biznes i przyjazne miejsca pracy dla ludzi, w tym wykluczonych społecznie

Aktualności

Kilka słów o nas

Stworzyłyśmy Fundację by inicjować zmianę w świecie
Uploaded image

Katarzyna Szadziewska-Łanecka

Prezes Zarządu Fundacji
Jestem managerem z doświadczeniem w branży przemysłowej. Propaguję NVC w biznesie i w życiu prywatnym. Jestem entuzjastką Ekonomii Społecznej oraz pomysłodawczynią Fundacji. Chcę budzić ludzi do życia, aby żyli świadomie, lepiej rozumieli siebie i dzięki temu otaczający ich świat.
Uploaded image

Ewa Krzymuska-Gryncewicz

Wiceprezes Fundacji
Jestem trenerką komunikacji opartej na empatii i mediatorką. W Fundacji wspieram obszary związane z wdrażaniem NVC i propagujące idee sprawiedliwości naprawczej. Moja działalność bierze się z głębokiego przekonania, że świat może być pełny szacunku, empatii i zrozumienia.
Uploaded image

Dominika Jasińska

Członkini Zarządu
Jestem Certyfikowaną Trenerką Porozumienia bez Przemocy i mediatorką. W Fundacji odpowiedzialna jestem za wdrażanie NVC oraz spójność wszystkich działań z naszymi wartościami i wizją. Nieustannie szukam inspiracji do budowania relacji i porozumienia.
Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy
Al. Wojska Polskiego 39d/27
80-268 Gdańsk
Ogólne informacje
tel. 509 449 075
Warsztaty i szkolenia
tel. 695 991 904
tel. 502 544 706